Top 10 siêu tàu du lịch lớn nhất thế giới

Top 10 siêu tàu du lịch lớn nhất thế giới. Hãy xem bài viết bên dưới để cùng khám phá, hoặc video để xem đầy đủ hơn.

10. Norwegian Getaway
top 10 siêu tàu du lịch lớn nhất thế giới - việt top 10 - việt top 10 net - viettop10
Dài 325,7 m, rộng 52,6 m và cao 54,5 m, vận tốc tối đa là 39,8 km/h. Chở được 3.963 hành khách và 1.640 thủy thủ đoàn
9. Norwegian Breakaway
top 10 siêu tàu du lịch lớn nhất thế giới - việt top 10 - việt top 10 net - viettop10
Cùng loại với tàu Norwegian Getaway. Dài 325,7 m, rộng 52,6 m, cao 54,5 m, vận tốc tối đa là 39,8 km/h. Chở được 4.500 hành khách và 1600 thủy thủ đoàn
8. Norwegian Epic
top 10 siêu tàu du lịch lớn nhất thế giới - việt top 10 - việt top 10 net - viettop10
Dài 329,5 m, cao 61 m, vận tốc tối đa 41 km/h. Chở được 5.183 hành khách và 1.708 thành viên thủy thủ đoàn
7. MV Britannia
top 10 siêu tàu du lịch lớn nhất thế giới - việt top 10 - việt top 10 net - viettop10
Dài 330m, cao 70.67 m, vận tốc tối đa là 35,2 km/h. Chở được 4.324 hành khách va 1.398 thủy thủ đoàn. Trị giá 736 triệu USD
6. MS Independence
top 10 siêu tàu du lịch lớn nhất thế giới - việt top 10 - việt top 10 net - viettop10
Dài 339 m, rộng 56 m, cao 63,7 m, vận tốc tối đa 40 km/h. Chở được 3.634 hành khách và 1.360 thủy thủ đoàn. Trị giá 800 triệu USD

5. MS Liberty

top 10 siêu tàu du lịch lớn nhất thế giới - việt top 10 - việt top 10 net - viettop10
Cùng loại với tàu MS Independence. Dài 339 m, rộng 56 m, cao 63,7 m, vận tốc tối đa 40 km/h. Chở được 3.634 hành khách và 1.360 thủy thủ đoàn. Trị giá 800 triệu USD
4. MS Freedom
top 10 siêu tàu du lịch lớn nhất thế giới - việt top 10 - việt top 10 net - viettop10
Cùng loại với tàu Liberty. Dài 339 m, rộng 56 m, cao 63,7 m, vận tốc tối đa 40 km/h. Chở được 3.634 hành khách và 1.360 thủy thủ đoàn. Trị giá 800 triệu USD
3. MS Quantum
top 10 siêu tàu du lịch lớn nhất thế giới - việt top 10 - việt top 10 net - viettop10
Dài 347 m, vận tốc tối đa 41 km/h. Chở được 4.905 hành khách và 2.090 thủy thủ đoàn. Trị giá 935 triệu USD
2. MS Oasis
top 10 siêu tàu du lịch lớn nhất thế giới - việt top 10 - việt top 10 net - viettop10
Dài 361.6 m, rộng 60,5 m và cao 72 m, vận tốc tối đa 41,9 km/h. Chở được 6296 hành khách và 2394 thủy thủ đoàn. Trị giá 1,4 tỷ USD
1. MS Allure
top 10 siêu tàu du lịch lớn nhất thế giới - việt top 10 - việt top 10 net - viettop10
Cùng loại với tàu MS Oasis nhưng dài hơn 1 chút, 362 m, rộng 60,5 m và cao 72 m, vận tốc tối đa 41,9 km/h. Chở được 6296 hành khách và 2394 thủy thủ đoàn. Trị giá 1,2 tỷ USD
Xem thêm:
5 (100%) 3 votes

Đăng nhận xét

0 Nhận xét